Terms and Conditions of Sales - Denmark

I forbindelse med køb af instrumenter fra Waters udstedes et "kemikalie certifikat", som giver 15% rabat på kolonner, Sep-Pak, autosampler glas og andet tilbehør til HPLC, som findes i vores kolonnekatalog. Certifikatet er gyldigt til én samlet ordre indenfor 90 dage efter udstedelsen.


Prisen er i danske kroner, gælder frit leveret, eksklusive moms og inklusive told.


For software ydes 1 års fri support og opdatering. Waters garanterer kun performance for software installeret på supporteret hardware og operativsystemer konfigureret i henhold til specifikationerne og software release notes. Tilbudet er gældende i 30 dage.


Betalingsbetingelser: 30 dage netto fra fakturadato.


Leveringstid: 6-8 uger.


Garantitid: 12 måneder. Dog 90 dage for sliddele f.eks. pakninger, lamper etc.


Hvis andet ikke er skriftligt aftalt, gælder Waters A/S standard salgs- og leveringsbetingelser pr. 1. juli 2003.


Alle kurser der indgår i dette tilbud er gyldige indtil et år efter installationsdatoen for instrumentet. Herefter bortfalder kurserne.


Waters udstyr er mærket i henhold til WEEE direktivet (2002/96/EF). Waters vil ved salg af nyt Waters HPLC og MS udstyr, som erstatter eksisterende HPLC- eller MS-system tage de udtjente moduler retur uanset mærkning/fabrikat og sørge for bortskaffelse gennem certificeret genindvindingsvirksomhed for elektronikskrot. Waters tager i alle tilfælde udtjente HPLC-moduler, uanset mærke/fabrikat, som er WEEE  mærket, retur til skrotning. Afhentning og skrotning af udstyr sker for Waters regning. Waters er medlem af den kollektive ordning Elretur (elretur.dk) og er registreret i WEEE-System Danmark.


Force majeure:
Skulle levering være forhindret på grund af force majeure, fritager det Waters A/S for ethvert ansvar, og Waters forbeholder sig ret til helt el
ler delvis at annullere aftalen, eller udskyde leveringen med den af forhindringen forårsagede forsinkelse ud over den i aftalen fastsatte leveringsfrist.


Under force majeure henhørfer bl.a. arbejdskonflikter, krig eller terror handlinger, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben af en hvilken som helst art, mangel på drivkraftmidler eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden for Waters kontrol, og som påvirker Waters muligheder for at opfylde sine leveringsforpligtelser.

`

Contact Waters

Local Offices